Løsmasser

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Løsmasser. Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Det meste av løsmassene ble dannet under og etter siste istid. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Løsmasser

Status: Valid

Version: juli 2023

Updated: 8/4/2023 12:49:56 PM

Accepted: 04/08/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
mars 2017
Superseded
Accepted
05/09/2019
Geological Survey of Norway
Oktober 2016
Superseded
Accepted
19/10/2016
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
18/01/2016

No suggested documents