Kulturminner - lokaliteter

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - lokaliteter. En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - lokaliteter

Status: Valid

Version: 2

Updated: 10/1/2019 12:38:28 PM

Accepted: 01/10/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
1
Superseded
Accepted
29/06/2015

No suggested documents