Kulturminner - enkeltminner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - enkeltminner. Datasetet inneholder, sammen med lokaliteten, all informasjon som er spesifikt for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - enkeltminner

Status: Valid

Version:

Updated: 10/1/2019 9:05:40 AM

Accepted: 01/10/2019

Appoval text:
Godkjent etter gjeldene rutiner av Geodatakoordinator

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
Superseded
Accepted
29/01/2016

No suggested documents