Jordsmonn

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Jordsmonn. Dataene innholder jordsmonn for å dokumentere egenskaper ved fulldyrka og overflatedyrka jord etter standardiserte, internasjonale metoder.

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Jordsmonn

Status: Valid

Version: 1

Updated: 8/26/2016 12:44:08 PM

Accepted: 13/01/2015

Draft 26/08/2016

No historical documents

No suggested documents