Jordkvalitet

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Jordkvalitet, som er et datasett hvor kartlaget jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Jordkvalitet

Status: Valid

Version: 20170315

Updated: 8/22/2017 1:16:21 PM

Accepted: 22/08/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents