Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Jernbane - Banenettverk. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Bane NOR SF


Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser

Status: Valid

Version: 1.0

Updated: 2/14/2019 8:51:35 AM

Accepted: 14/02/2019

No historical documents

No suggested documents