IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning)

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning). Datasettet inneholder en oversikt over de ulike beredskapsregionene i den kommunale beredskapen, som er samlet under ”Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing”- IUA.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning)

Status: Valid

Version: 2

Updated: 12/1/2017 3:33:44 PM

Accepted: 01/05/2016

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Coastal Administration
1
Retired
Accepted
12/08/2016

No suggested documents