Grunnvannsborehull

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Grunnvannsborehull. Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder)

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Grunnvannsborehull

Status: Valid

Version: Februar 2017

Updated: 2/23/2017 1:09:31 PM

Accepted: 23/02/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Oktober 2016
Superseded
Accepted
19/10/2016
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
14/01/2016

No suggested documents