Geotekniske undersøkelser

Data fra utførte geotekniske undersøkelser befinner seg i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Punktene i kartet representerer geotekniske borehull. I borehullspunktene vises metadata (f.eks. boretype, oppdragsfirma, oppdragsgiver, stedfestelse (posisjon), boret dybde (evt. dyp til fjell), rapportnr.). For noen punkter vil mer informasjon være tilgjengelig (f.eks. lenke til rapport og evt. til rådata, boreprofil og måleresultater).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Geotekniske undersøkelser

Status: Valid

Version: 25. november 2015

Updated: 9/30/2016 9:44:52 AM

Accepted: 30/09/2016

No historical documents

No suggested documents