Geologisk arv

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Geologisk arv. Datasettet geologisk arv viser geologiske lokaliteter av særlig verdi for undervisning, forskning og/eller formidling (geosteder).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Geologisk arv

Status: Valid

Version: desember 2020

Updated: 2/16/2021 1:36:05 PM

Accepted: 16/02/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
01.09.2020
Superseded
Accepted
16/02/2021
Geological Survey of Norway
01.09.2020
Superseded
Accepted
13/12/2020
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Accepted
22/03/2019

No suggested documents