Gassoppkommer

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Gassoppkommer. Datasettet viser steder der vannkolonnedata fra multistråleekkolodd viser eller indikerer gassoppkommer fra havbunnen.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Gassoppkommer

Status: Valid

Version: V.1

Updated: 11/28/2023 1:28:08 PM

Accepted: 28/11/2023

No historical documents

No suggested documents