Gassoppkommer

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Gassoppkommer. Datasettet viser steder der vannkolonnedata fra multistråleekkolodd viser eller indikerer gassoppkommer fra havbunnen.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Gassoppkommer

Status: Valid

Version: desember 2023

Updated: 2/6/2024 12:39:09 PM

Accepted: 05/02/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
V.1
Superseded
Accepted
28/11/2023

No suggested documents