Foreslåtte naturvernområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Foreslåtte naturvernområder, som er et datasett som viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V. Områdevern.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Foreslåtte naturvernområder

Status: Valid

Version:

Updated: 1/29/2016 9:18:13 AM

Accepted: 01/01/2015

No historical documents

No suggested documents