FKB-Veg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Veg, som er et datasett som inneholder gjelder for de enkelte vegelementene som beskriver veglegemets geometri

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Veg

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 12:54:10 PM

Accepted: 25/08/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents