FKB-Vann

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Vann, som er et datasett som beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Vann

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 12:56:16 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents