FKB-TraktorvegSti

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-TraktorvegSti, som er et datasett som inneholder senterlinjegeometri for traktorveger, gangveger, stier og andre typer samferdselsnettverk som ikke forvaltes i NVDB/FKB-Vegnett

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-TraktorvegSti

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 12:58:47 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents