FKB-Tekst1000

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Tekst1000, som er et datasett som er tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at deopprinnelige datasettene blir berørt

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Tekst1000

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 12:59:35 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents