FKB-Lufthavn

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Lufthavnsom er et datasett som beskriver geografiske data omkring lufthavner, tekniske installasjoner og andre anlegg som er særegent for lufthavn.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Lufthavn

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 1:04:02 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents