FKB-LedningVa

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-LedningVa, som er et datasett som inneholder ledningsnettet som er synlig på terrengoverflaten (kum, sluk og hydrant) og ikke det fullstendige ledningsnettet

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-LedningVa

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 1:04:45 PM

Accepted: 17/04/2015

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents