FKB-Ledning

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Ledning, som er et datasett som inneholder ledningsnettet som er synlig på terrengoverflaten

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Ledning

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 1:05:07 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents