FKB-Bygning

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Bygning, som er et datasett som inneholder detaljert bygningsinformasjon

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 8/4/2017 1:06:28 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents