FKB-Bane

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Bane, som er et datasett som omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet

Updated: 12.03.2019
Date accepted: 01/11/2014
Date superseded: 12/03/2019
Date draft: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst