FKB-AR5

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-AR5, som er et datasett som beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20230203

Updated: 2/3/2023 12:48:26 PM

Accepted: 03/02/2023

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
26/11/2014

No suggested documents