FKB-AR5

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-AR5, som er et datasett som beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:1 000 og oppover. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


FKB-AR5

Status: Valid

Version: 20230203

Updated: 2/6/2024 11:39:28 PM

Accepted: 03/02/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
26/11/2014

No suggested documents