Elveg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Elveg. Innhold: vegnett (kjørbare veger lengre enn 50 meter), gang- og sykkelvegnett, adressepunkt, gatenavn, fartsgrenser, trafikkreguleringer og vegrestriksjoner.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Elveg

Status: Valid

Version: 01.06.2016

Updated: 6/14/2016 8:49:37 AM

Accepted: 10/06/2016

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Draft