Eksplosivanlegg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Eksplosivanlegg som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Eksplosivanlegg

Status: Valid

Version: 20190206

Updated: 2/6/2019 2:34:04 PM

Accepted: 06/02/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate for Civil Protection
26.04.2017
Superseded
Accepted
02/05/2017
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon juli 2016
Superseded
Accepted
06/07/2016
Norwegian Directorate for Civil Protection
Retired
Draft
06/07/2016

No suggested documents