Dyrkbar jord

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Dyrkbar jord. Datasettet Dyrkbar jord viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Dyrkbar jord

Status: Valid

Version:

Updated: 8/26/2016 12:41:27 PM

Accepted: 01/01/2015

Draft 22/01/2016

No historical documents

No suggested documents