DTM 50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "DTM 50" som er en digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 50 x 50 meter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


DTM 50

Status: Valid

Version: 05022018

Updated: 2/5/2018 10:20:57 AM

Accepted: 05/02/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
18.10.2016
Superseded
Accepted
23/11/2017
Norwegian Mapping Authority
18.10.2016
Superseded
Accepted
19/10/2016

No suggested documents