DTM 10

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "DTM 10" som er en digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 10 x 10 meter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


DTM 10

Status: Valid

Version: 08022018

Updated: 2/8/2018 12:38:10 PM

Accepted: 08/02/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
05022018
Superseded
Accepted
05/02/2018
Norwegian Mapping Authority
18.10.2016
Superseded
Accepted
23/11/2017
Norwegian Mapping Authority
18.10.2016
Superseded
Accepted
19/10/2016

No suggested documents