Digitale ortofoto

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "Digitale ortofoto" som er en samling av digitale georefererte flybilder med kartets geometriske egenskaper.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Digitale ortofoto

Status: Valid

Version: 1

Updated: 1/28/2016 10:48:01 AM

Accepted: 19/12/2014

No historical documents

No suggested documents