Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet "Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak". Datasettet gir en oversikt over akkumulasjonsrater for organisk karbon i de øverste ti centimeterne av havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak

Status: Valid

Version: oktober 2021

Updated: 10/29/2021 8:41:07 AM

Accepted: 29/10/2021

No historical documents

No suggested documents