Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Administrative enheter Norge, som viser nasjons-, fylkes- og kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktigegrenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Administrative enheter Norge

Status: Valid

Version:

Updated: 8/7/2017 4:14:23 PM

Accepted: 17/12/2014

Draft 07/08/2017

No historical documents

No suggested documents