Tilgjengelighet

Title for system collecting: Tilgjengelighet

Which dataset applies to it: Tilgjengelighet friluft, Tilgjengelighet tettsted

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Mapping Authority

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kommuner, Fylkeskommune, Statsforvalter, Friluftsorganisasjoner

Data owner: Kartleggere. Kartverket

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Distributor: Kartverket

Delivery solution

System collecting purpose:

Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig registrering av tilgjengelighet i tettsteder og frilufts-/friområder over hele landet. Datasett er grunnlag for arealplanlegging og forvalting i kommunen, statistikk og tilstandsanalyse men også for «sluttbrukere» som organisasjoner og andre interesserte om tilgjengelighet og mulige barrierer for ferdsel.

Data owner: Kartleggere. Kartverket

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Mapmethology

Method for mapping - short: Metodikken er beskrevet i veilederne. Metoden kan brukes både i tettsteder og friluftsområder.

Requirements for mapping:

Kartlegging må skjer med verktøyet og etter metodikken utviklet av Kartverket. De kartlagte objektene blir vurdert ut fra grad av tilgjengelighet. Vurderingen av tilgjengelighet er basert byggteknisk  forskrift TEK17 og Norsk Standard NS 11005-2011.

Other information

Contact information

Contact email: sven.michaelis@kartverket.no, kathrin.bogelsack@kartverket.no