Tilgjengelighet

Title for system collecting: Tilgjengelighet

Which dataset applies to it: Tilgjengelighet friluft, Tilgjengelighet tettsted

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Mapping Authority

Participants and roles

Mapper: Kommuner, Fylkeskommune, Statsforvalter, Friluftsorganisasjoner

Data owner: Kartleggere. Kartverket

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Distributor: Kartverket

Delivery solution

Data owner: Kartleggere. Kartverket

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Mapmethology

Method for mapping - short: Metodikken er beskrevet i veilederne. Metoden kan brukes både i tettsteder og friluftsområder.

Requirements for mapping:

Kartlegging må skjer med verktøyet og etter metodikken utviklet av Kartverket. De kartlagte objektene blir vurdert ut fra grad av tilgjengelighet. Vurderingen av tilgjengelighet er basert byggteknisk  forskrift TEK17 og Norsk Standard NS 11005-2011.

Link to methodology for mapping: Link to methodology for mapping

Other web info about mapping methodology: Other web info about mapping methodology

Other information