Tilgjengelighet

Title for system collecting: Tilgjengelighet

Which dataset applies to it: Tilgjengelighet friluft, Tilgjengelighet tettsted

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Mapping Authority

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kommuner, Fylkeskommune, Statsforvalter, Friluftsorganisasjoner

Data owner: Kartleggere

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Distributor: Kartverket

Delivery solution

System collecting purpose:

Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig registrering av tilgjengelighet i tettsteder og frilufts-/friområder over hele landet. Datasett er grunnlag for arealplanlegging og forvalting i kommunen, statistikk og tilstandsanalyse, men også for «sluttbrukere» som organisasjoner og andre interesserte om tilgjengelighet og mulige barrierer for ferdsel.

Systems for collecting - description:

Kartverket har laget en applikasjon som er fritt tilgjengelig. Tilgjengelighet er et omfattende tema som krever litt kunnskap for å kartlegge. Forutsetningen til tilgang til applikasjonen er derfor at brukere har deltatt i dagskurs om kartleggingen. Ta kontakt med oss for informasjon om kursing og tilgang til applikasjonen. Alle data kartlagt med applikasjonen flytter direkte in til databasen hos Kartverket.

Data owner: Kartleggere

Responsible: Norwegian Mapping Authority

Requirements for delivery:

Data må lagres med Kartverkets applikasjon. I så fall flytter alle data direkte til Kartverkets base for tilgjengelighetsdata.

Mapmethology

Method for mapping - short: Metodikken er beskrevet i veilederne. Metoden kan brukes både i tettsteder og friluftsområder.

Requirements for mapping:

Kartlegging må skjer med applikasjonen og etter metodikken utviklet av Kartverket. De kartlagte objektene blir vurdert ut fra grad av tilgjengelighet. Vurderingen av tilgjengelighet er basert byggteknisk  forskrift TEK17 og Norsk Standard NS 11005-2011.

Other information

Aid and subsidies:

Kommunal- og distriktssdepartementet (KDD) gir gjennom Kartverket tilskot til eit utval kommunar og fylke som vil gjennomføre kartlegging av tilgjengelegheit. Utlysning og søkandsprosessen skjer i begynnelsen av året slik at kommunene kan bruke seint vår til høsten til kartleggintg i felt
Prosjektstatus for kartlegginga | Kartverket.no

Contact information

Contact email: sven.michaelis@kartverket.no, kathrin.bogelsack@kartverket.no