Snøscooterløyper - innmelding og redigering

Title for system collecting: Snøscooterløyper - innmelding og redigering

Which dataset applies to it: Snøscooterløyper

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Other organizations involved: Kommunene, Statsforvalterne

Participants and roles

Mapper: Kommunen

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian Environment Agency

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian Environment Agency

Requirements for delivery:

Paragraf 4a, siste ledd i "Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann" fastsetter rapporteringsplikt for data om vedtatte snøscooterløyper. Det er vist til Miljødirektoratets nasjonale database, og det er sagt at Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapportering.

Link to methodology for submission: Link to methodology for submission

Link to requirements for delivery: Link to requirements for delivery

Link to map solution: Link to map solution

Link infopage: Link infopage

Mapping requirements link: Mapping requirements link

Mapmethology

Method for mapping - short: Miljødirektoratet har utviklet en veileder for å fastsette snøscooterløyper. Denne omhandler alle forhold knyttet til dette, inkludert rammer for hvor ei løype kan legges, krav til utredning, krav til kart og bestemmelser mv.

Requirements for mapping:

Snøscooterløyper fastsettes av kommunen. Saksbehandlingskrav framgår av Miljødirektoratets veileder.

Link to methodology for mapping: Link to methodology for mapping

Other web info about mapping methodology: Other web info about mapping methodology

Other information

Aid and subsidies:

Det er ikke etablert særskilte ordninger. Statsforvalteren og Miljødirektoratet veileder og støtter kommunene i deres arbeid med snøscooterløyper, både når det gjelder etablering av og innmelding av data om vedtatte snøscooterløyper