Registrering av kommunalt verneverdige kulturminner

Title for system collecting: Registrering av kommunalt verneverdige kulturminner

Which dataset applies to it: Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Directorate for Cultural Heritage

Other organizations involved: Kommunene

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kommunene

Data owner: Kommunene

Responsible: Directorate for Cultural Heritage

Distributor: Riksantikvaren

Delivery solution

System collecting purpose:

Sikre en oversikt over verneverdige kulturminner som kommunene har registrert og prioritert i sine kulturminneplaner.

Systems for collecting - description:

Data leveres i form av regneark som følger Riksantikvarens importmal (denne er tilgjengelig på informasjonssiden), eller via webapplikasjonen  askeladden.ra.no. 

Data owner: Kommunene

Responsible: Directorate for Cultural Heritage

Requirements for delivery:

Det foreligger ingen krav til avlevering forankret i lover eller forskrifter.  

Mapmethology

Method for mapping - short: Det er ikke bestemte krav til kartleggingsmetode, men det kan for eksempel skje på følgende måte: Kulturminner registreres i felt med GPS, før det så etableres filer for import til Askeladden.

Requirements for mapping:

Kortfattet beskrivelse og innmåling med GPS.

Other information

Aid and subsidies:

Det er ikke etablert særskilte støtteordninger. Riksantikvaren har gitt en engangsstøtte, etter søknad, til kommuner som vil lage kulturminneplan.  

Contact information

Organization info: https://www.ra.no

Contact email: askeladden.hjelp@ra.no