NADAG WebReg

Title for system collecting: NADAG WebReg

Which dataset applies to it: Geotekniske grunnundersøkelser i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Geological Survey of Norway

Other organizations involved: NVE, Statens vegvesen, Bane NOR

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Geotekniske konsulentfirma og andre

Data owner: NGU og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Distributor: Norgens geologiske undersøkelse

Delivery solution

System collecting purpose:

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) har som mål å samle og tilgjengeliggjøre samfunnsviktige data knyttet til grunnundersøkelser og grunnforhold. NADAG WebReg er laget for at kommuner og andre dataeiere som har geotekniske rapporter og data skal kunne levere dette til NADAG. På den måten blir det lettere å finne de igjen ved gjenbruk av data for nye byggeprosjekter, i forbindelse med naturfare m.m. I NADAG WebReg er det i hovedsak metadata som registreres, samt at man kan laste opp rapporter og andre dokumenter knyttet til undersøkelsen. NADAG WebReg er også et API som kommuner og firma kan knytte seg til. Kommunen/firmaet som leverer inn data via NADAG WebReg, vil i registreringsløsningen få en oversikt over alle geotekniske undersøkelser (GU) / prosjekter man har levert. Den foretrukne måten for NADAG å ta imot data fra geotekniske grunnundersøkelser på, er på GeoSuite-format gjennom GeoSuite Toolbox, dersom data er produsert på dette formatet (se eget oppslag om denne). Dersom data ikke finnes på dette formatet, kan data leveres via NADAG WebReg.

Systems for collecting - description:

I NADAG WebReg kan man
velge om man vil levere kun prosjekt/rapport (geoteknisk
undersøkelse, GU) med tilhørende metadata eller også borehullene
(geotekniske borehull, GB). Det behøves litt mer innsats å legge inn borehull,
men dette får man igjen for når man senere skal bruke data, og ser nøyaktig
hvor undersøkelsene er gjennomført, ikke bare området de finnes i. Data blir
dermed enklere å gjenbruke.
I NADAG WebReg logger man seg inn gjennom
ID-porten, og de som jobber i en bestemt kommune eller bedrift, og har
opprettet en bruker i WebReg, knyttes sammen. Slik får man oversikt over det
kommunen/bedriften har levert gjennom løsningen. Denne løsningen erstatter nå
den eldre «Opplastingsportalen», men det er de samme type data som skal
leveres, bare på en enklere måte.

Data owner: NGU og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Requirements for delivery:

Kontraktsbundet eller frivillig innlevering.

Mapmethology

Method for mapping - short: Metodikken som benyttes er beskrevet i håndbøker for geotekniske grunnundersøkelser eller i produktspesifikasjon.

Requirements for mapping:

Det foreligger et generelt krav om kartlegging av grunnforhold i kart- og
planforskriften, og i plan- og bygningsloven.
Kommuner og andre bestillere av grunnundersøkelser bør i sine avtaler med leverandører
kreve at data skal, i tillegg til å leveres til oppdragsgiver, gjøres
tilgjengelig gjennom NADAG, for eksempel ved bruk av prosjekteringsverktøyet
GeoSuite. Da slipper oppdragsgiver å levere disse dataene selv

Other information

Other info:

Den
som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar
teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene.
NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene
som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte
formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og
selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk
av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort
tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data

Ved å bruke NADAGs
nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.

Det ble i 2019 sendt brev fra NVE til alle kommuner om NADAG og naturfaredata.
Dette omhandler innsending av og rettigheter til data, og vil være til hjelp
for kommuner f.eks. i forbindelse med byggesak. Her er lenke til brevet.

Contact information

Organization info: https://www.ngu.no

Contact email: nadag@NGU.no