NADAG WebReg

Title for system collecting: NADAG WebReg

Which dataset applies to it: Geotekniske grunnundersøkelser i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Geological Survey of Norway

Other organizations involved: NVE, Statens vegvesen, Bane NOR

Participants and roles

Mapper: Geotekniske konsulentfirma og andre

Data owner: NGU og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Distributor: Norgens geologiske undersøkelse

Mapmethology

Method for mapping - short: Metodikken som benyttes er beskrevet i håndbøker for geotekniske grunnundersøkelser eller i produktspesifikasjon.

Requirements for mapping:

Det foreligger et generelt krav om kartlegging av grunnforhold i kart- og
planforskriften, og i plan- og bygningsloven.
Kommuner og andre bestillere av grunnundersøkelser bør i sine avtaler med leverandører
kreve at data skal, i tillegg til å leveres til oppdragsgiver, gjøres
tilgjengelig gjennom NADAG, for eksempel ved bruk av prosjekteringsverktøyet
GeoSuite. Da slipper oppdragsgiver å levere disse dataene selv

Other information

Other info:

Den
som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar
teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene.
NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene
som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte
formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og
selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk
av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort
tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data

Ved å bruke NADAGs
nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.

Det ble i 2019 sendt brev fra NVE til alle kommuner om NADAG og naturfaredata.
Dette omhandler innsending av og rettigheter til data, og vil være til hjelp
for kommuner f.eks. i forbindelse med byggesak. Her er lenke til brevet.

Contact information

Organization info: https://www.ngu.no

Contact email: nadag@NGU.no