NADAG GeoSuite

Title for system collecting: NADAG GeoSuite

Which dataset applies to it: Geotekniske grunnundersøkelser i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Geological Survey of Norway

Other organizations involved: Statens vegvesen, NVE, Bane NOR

Participants and roles

Mapper: Geotekniske konsulentfirma og andre

Data owner: Norges geologiske undersøkelse og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Distributor: Norges geologiske undersøkelse

Mapmethology

Method for mapping - short: Metodikken som benyttes er beskrevet i håndbøker for geotekniske grunnundersøkelser eller i produktspesifikasjon.

Requirements for mapping:

Det foreligger et generelt krav om kartlegging av grunnforhold i kart- og
planforskriften, og i plan- og bygningsloven.

Kommuner og andre bestillere av grunnundersøkelser bør i sine avtaler med konsulenter
kreve at data skal, i tillegg til å leveres til kommunen, gjøres tilgjengelig
gjennom NADAG, for eksempel ved bruk av prosjekteringsverktøyet GeoSuite. Da
slipper også kommunene å levere disse dataene selv. Her er NADAGs forslag til kontraktstillegg vedrørende rettigheter til data.

Link to methodology for mapping: Link to methodology for mapping

Other web info about mapping methodology: Other web info about mapping methodology

Other information

Other info:

Den
som leverer data til NADAG er ansvarlig for innholdet i datasettet. NGU foretar
teknisk kvalitetskontroll, men retter ikke eventuelle feil i selve datasettene.
NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene
som ligger i NADAG. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte
formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og
selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk
av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort
tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).
Ved å bruke NADAGs nettjenester godtas disse vilkårene for bruk.

Det ble i 2019 sendt som brev fra NVE til alle
kommuner om NADAG og naturfaredata. Dette omhandler innsending av og
rettigheter til data, og vil være til hjelp for kommuner f.eks. i forbindelse
med byggesak. Her er lenke til brevet.

Dersom data er på et annet format en GeoSuite, kan geotekniske data leveres gjennom
NADAG WebReg. Se egen beskrivelse for dette.

Contact information

Organization info: https://www.ngu.no

Contact email: nadag@NGU.no