Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

kartlagte-og-verdsatte-friluftslivsområder_kartlagte-bilde.png

Title for system collecting: Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Which dataset applies to it: Friluftslivsområder - kartlagte

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Environment Agency

Other organizations involved: Kommunene, fylkeskommunene

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Kommunen

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian Environment Agency

Distributor: Miljødirektoratet

Delivery solution

System collecting purpose:

Formålet med mottaksordningen er å etablere og vedlikeholde et oppdatert nasjonalt datasett for kartlagte og verdsatte friluftslivsområder.

Systems for collecting - description:

Mottaksordningen består av flere applikasjoner; én applikasjon for å levere kart- og egenskapsdata i filformat (Naturbase import), én  applikasjon for å redigere egenskapsdata (Naturbase redigering) og én applikasjon for redigering av geometri på objekter (Naturbase  kartredigering). Miljødirektoratet og kommunen har redigeringstilgang. Konsulenter kan få redigeringstilgang etter nærmere avtale.

Data owner: Kommunen

Responsible: Norwegian Environment Agency

Requirements for delivery:

Krav til avlevering gjelder bare data etablert i forbindelse med konsekvensutredninger, jf § 24 i forskrift om konsekvensutredninger.

Mapmethology

Other information

Contact information

Organization info: https://www.miljodirektoratet.no/

Contact email: wms@miljodir.no