Innmelding av kvikkleiresoner

Title for system collecting: Innmelding av kvikkleiresoner

Which dataset applies to it: Kvikkleire

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Participants and roles

Mapper: Konsulenter

Data owner: Kommune, statlig utbygger, private utbyggere

Responsible: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Distributor: Norges vassdrags- og energidirektorat

Mapmethology

Method for mapping - short: Kartleggingsmetode for vurdering av områdestabilitet i områder med kvikkleire

Requirements for mapping:

Kartleggingsmetode for vurdering av områdestabilitet er utviklet  og beskrevet i NVE-Veileder 1/2019. : «Sikkerhet mot kvikkleireskred -  Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper»

Link to methodology for mapping: Link to methodology for mapping

Other information

Other info:

NVE bruker Norsk lisens for offentlige data (NLOD). NLOD gir enhver rett til å blant annet kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at bidragsyterne navngis og oppfyller de vilkårene som er beskrevet i lisensen. NVE fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til.

Contact information

Organization info: https://www.nve.no/