Digitale gravkart

Title for system collecting: Digitale gravkart

Which dataset applies to it: Gravplass

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Ministry of Children and Families

Participants and roles

Mapper: Lokal gravplassmyndighet, Kartleggingsfirma

Data owner: Lokal gravplassmyndighet

Responsible: Ministry of Children and Families

Distributor: Ikke avklart .

Mapmethology

Method for mapping - short: Inntegning av gravplass, gravfelt, fastmerker og graver i kart. Utføres med dronefoto og punktoppmåling i mark.

Requirements for mapping:

Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal gravplassen, hvert gravfelt og hver grav ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI). (Gravplassforskriften, §4)

Link to methodology for mapping: Link to methodology for mapping

Other web info about mapping methodology: Other web info about mapping methodology

Other information

Other info:

Kartløsning under utvikling - kun betaversjon