Digitale gravkart

digitale-gravkart_sosi_gravplass.PNG

Title for system collecting: Digitale gravkart

Which dataset applies to it: Gravplass

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Ministry of Children and Families

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Lokal gravplassmyndighet, Kartleggingsfirma

Data owner: Lokal gravplassmyndighet

Responsible: Ministry of Children and Families

Distributor: Ikke avklart .

Delivery solution

System collecting purpose:

Lagring i geonorge.no som temakart. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark må verifisere at det er levert SOSI gravkart i forbindelse med saksbehandling og godkjenning.

Systems for collecting - description:

Mottak via levering@sosigravplass.no

Data owner: Lokal gravplassmyndighet

Responsible: Ministry of Children and Families

Requirements for delivery:

Krav til avlevering ikke formelt angitt i lov eller forskrift.

Mapmethology

Method for mapping - short: Inntegning av gravplass, gravfelt, fastmerker og graver i kart. Utføres med dronefoto og punktoppmåling i mark.

Requirements for mapping:

Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal gravplassen, hvert gravfelt og hver grav ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI). (Gravplassforskriften, §4)

Other information

Other info:

Kartløsning under utvikling - kun betaversjon

Contact information

Organization info: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Contact email: asskr@statsforvalteren.no