Brønnreg

Title for system collecting: Brønnreg

Which dataset applies to it: Grunnvannsborehull

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Geological Survey of Norway

Participants and roles

Mapper: Borefirma, brønnborere, NGU

Data owner: NGU og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Distributor: NGU

Other information

Other info:

Forenklet brønnskjema kan benyttes for etterregistrering av gamle brønner. Forenklet brønnskjema finnes på forenklet brønnskjema.

Informasjon fra NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD)