Brønnreg

bronnreg_Ikon_bronnregistrering-small.tif

Title for system collecting: Brønnreg

Which dataset applies to it: Grunnvannsborehull

Dataset link (metadata): Dataset link (metadata)

Responsible organization: Geological Survey of Norway

Participants and roles

Who performs mapping or establishes data?: Borefirma, brønnborere, NGU

Data owner: NGU og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Distributor: NGU

Delivery solution

System collecting purpose:

Brønnreg er NGUs registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner. Med Brønnreg kan man enkelt registrere brønnene man borer, fra PC, nettbrett eller mobil. Web-versjonen av Brønnreg finnes på grunnvann.no. Til mobil kan man laste ned Brønnreg-appen i Google Play og i App Store. Når du borer etter grunnvann eller varme, borer du også etter verdifull informasjon. Du kan finne ut hvor dypt det er ned til fast fjell, hvilke masser som befinner seg i dypet, eller hvor mye vann det er i bakken. Det er kostbart å bore. Fordi informasjonen du samler inn er både viktig og verdifull, er det lovpålagt å registrere brønner i Nasjonal grunnvannsdatabase ved NGU (gjennom VRL §46). Nasjonal grunnvannsdatabase bidrar til at geologer, arealplanleggere, utbyggere og privatpersoner får tilgang til informasjon om grunn- og grunnvannsforholdene, landet rundt. Å registrere brønnen forhindrer også eventuelle fremtidige skader, ved at andre som graver i bakken får informasjon om hvor brønnen ligger.

Systems for collecting - description:

Slik bruker du brønnreg.

Data owner: NGU og firma

Responsible: Geological Survey of Norway

Requirements for delivery:

Vannressursloven §46 med forskrift om
oppgaveplikt for brønnboring og grunnvannsundersøkelser.

Mapmethology

Method for mapping - short: Brønnboring, prøvepumping, måle vannføring – og nivå.

Requirements for mapping:

Ingen krav til kartlegging, men krav til avlevering jf VRL§46.

Other information

Other info:

Forenklet brønnskjema kan benyttes for etterregistrering av gamle brønner. Forenklet brønnskjema finnes på forenklet brønnskjema.

Informasjon fra NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Contact information

Organization info: https://www.ngu.no

Contact email: Marianne.Engdal@NGU.no