Governmental planning guidelines for differentiated administration of the beach zone along the waterfront

Display file Download

Legend

Spørring: planretningslinjerStrandsone: 1 Farge = #ff7f7f
Kystkommune i Oslofjordregionen
Spørring: planretningslinjerStrandsone: 2 Farge = #ff9600
Andre områder der presset på arealene er stort
Spørring: planretningslinjerStrandsone: 3 Farge = #ffe673
Områder med mindre press på arealene
No files
No files