Kulturminner - Lokaliteter skravur

Vis fil Last ned

Tegnforklaring

Spørring: kulturminnekategori: L-ARK
Arkeologisk lokalitet
Spørring: kulturminnekategori: L-BVF
Bebyggelse/infrastruktur
Spørring: kulturminnekategori: L-KRK
Kirkested
Ingen filer
Ingen filer