FKB-AR5 - Bonitet

Display file Download

Legend

Spørring: arealtype: 21 Farge = #ffd16e
Fulldyrka jord
Spørring: arealtype: 22 Farge = #ffff4c
Overflatedyrka jord
Spørring: arealtype: 23 Farge = #ffffad
Innmarksbeite
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #00ad3b
Skog, Særs høg bonitet
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #7dbf77
Skog, Høg bonitet
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #9ecc73
Skog, Middels bonitet
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #d1e8b5
Skog, lav bonitet
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #ebf5d1
Uproduktiv skog
Spørring: se kartografi-fil for detaljer
Myr
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #cfcc91
Åpen fastmark
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #cfc9bd
Åpen skrinn fastmark
Title
Owner
Version
Status
No files