FKB-AR5 - Grunnforhold

Vis fil Last ned

Tegnforklaring

Spørring: grunnforhold: 46 Farge = #beaaaa
Konstruert
Spørring: grunnforhold: 45 Farge = #d4ba7a
Organiske jordlag
Spørring: grunnforhold: 44 Farge = #8f8063
Jorddekt
Spørring: grunnforhold: 43 Farge = #a8a194
Grunnlendt
Spørring: grunnforhold: 42 Farge = #cfc9bd
Fjell i dagen
Spørring: grunnforhold: 41 Farge = #f2f0e6
Blokkmark
Tittel
Eier
Utgave
Status
Ingen filer