Groundwater borehole

Display file Download

Legend

Fjellbronn_ukjent

Farge = #3163ff
Fjellbrønn - ukjent

Fjellbronn_vannforsyning

Farge = #3163ff
Fjellbrønn - vannforsyning

Fjellbronn_energi

Farge = #3163ff
Fjellbrønn - energi

Sonderboring

Farge = #ff00ff
Sonderboring

Losmassebronn_ukjent

Farge = #ffff00
Løsmassebrønn - ukjent

Losmassebronn_vannforsyning

Farge = #ffff00
Løsmassebrønn - vannforsyning

Losmassebronn_undersokelse

Farge = #ffff00
Løsmassebrønn - undersøkelse

Fjellbronn_undersokelse

Farge = #3163ff
Fjellbrønn - undersøkelse

Losmassebronn_energi

Farge = #ffff00
Løsmassebrønn - energi

LGN

Spørring: type: Fjell Farge = #3163ff
Fjell
Spørring: type: Løsmasse Farge = #ffff00
Løsmasse

Kilde_losmasse

Farge = #ffff00
Kilde - Løsmasse

Kilde_fjell

Farge = #3163ff
Kilde - fjell

Grunnvannspunkter_nasjonal

Farge = #e55770
Grunnvannspunkter nasjonal

Grunnvannspunkter_regional

Farge = #e55770
Grunnvannspunkter regional
No files
No files