Skogressurs

Datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Skogressurs

Status: Valid

Version: 20201105

Updated: 6/11/2021 1:31:31 PM

Accepted: 01/12/2020

No historical documents

No suggested documents