Referansedata - Videostasjoner

Referansedata - Videostasjoner er en del av marine grunnkart i kystsonen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Institute of Marine Research


Referansedata - Videostasjoner

Status: Valid

Version: 20221201

Updated: 1/16/2023 10:06:37 AM

Accepted: 04/01/2023

Draft 16/01/2023

No historical documents

No suggested documents