NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Institute of Marine Research


NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner

Status: Valid

Version: 20230801

Updated: 12/19/2023 12:43:55 PM

Accepted: 20/10/2023

Draft 19/12/2023

No historical documents

No suggested documents