Nettanlegg

Viser beliggenhet av luftlinjer, sjøkabler, transformatorstasjoner og master i sentral-, regional- og høyspent distribusjonsnett.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Nettanlegg

Status: Valid

Version: 1.0

Updated: 9/6/2021 12:28:43 PM

Accepted: 01/09/2021

No historical documents

No suggested documents