Havnedata

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 2.0

Updated: 5/20/2022 2:14:17 PM

Accepted: 20/12/2021

Draft 20/05/2022

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
3.0
Draft