Grunnvannsborehull

Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 1.0

Updated: 11/17/2021 8:43:42 AM

Accepted: 15/01/2016

No historical documents

No suggested documents